Ring til os

Tømrer - 29 60 24 35
Byggerådg. - 28 89 10 13

Adresse

Industrivej 21
4000 Roskilde

Tags­ag

Tags­ag

Tags­ag Her har vi stå­et for alt tøm­rer­ar­bej­de i for­bin­del­se med udskift­ning af taget, samt isæt­ning af oven­lysvin­du­er. Oven­lysvin­du­er fra Velux mon­te­ret i tag­kon­struk­tio­nen Kor­rekt afspær­ring og brug af stil­lads for bed­ste...
Restau­rant Ilden, Køben­havn

Restau­rant Ilden, Køben­havn

Restau­rant Ilden, Køben­havn Her har vi stå­et for tota­len­ter­pri­se, pro­jek­te­ring, byg­ge­rå­d­giv­ning, arbej­de, samt indret­ning og...

2018 © All Rights Reserved